2022 års program kommer att presenteras längre fram.