ACKREDITERING Du som är journalist eller fotograf kan ackreditera dig till Hantverksmässan i Båstad. Ackrediteringen är personlig. För ackreditering eller frågor om ackreditering, kontakta oss på info@hantverksmassan.se