MARKNADSFÖRING & PRESS

Tryckta medier

NST/HD/LP

SydSvenskan

Skånskan

Bjäre NU

Halmstad NU

Laholms Tidning

HallandsPosten

Hallands Nyheter

Söderåsen & Mittskåne

GT

KVP

Digitala medier

Södra Sverige

NÖ Danmark (med utgångspunkt från Helsingörsregionen)

Alla Mässor

Facebook

Instagram

minmarknad.nu

Övriga medier

Reklamtavlorna vid infarterna till Båstad

Affischer

Flyers

MARKNADSFÖRING & PRESS

Tryckta medier

NST/HD/LP

SydSvenskan

Skånskan

Bjäre NU

Halmstad NU

Laholms Tidning

HallandsPosten

Hallands Nyheter

Söderåsen & Mittskåne

GT

KVP

Digitala medier

Södra Sverige

NÖ Danmark (med utgångspunkt från Helsingörsregionen)

Alla Mässor

Facebook

Instagram

minmarknad.nu

Övriga medier

Reklamtavlorna vid infarterna till Båstad

Affischer

Flyers

MARKNADSFÖRING & PRESS

Tryckta medier

NST/HD/LP

SydSvenskan

Skånskan

Bjäre NU

Halmstad NU

Laholms Tidning

HallandsPosten

Hallands Nyheter

Söderåsen & Mittskåne

GT

KVP

Digitala medier

Södra Sverige

NÖ Danmark (med utgångspunkt från Helsingörsregionen)

Alla Mässor

Facebook

Instagram

minmarknad.nu

Övriga medier

Reklamtavlorna vid infarterna till Båstad

Affischer

Flyers

PRESSMEDDELANDEN