Annnorlunda Saker

Klintehamn

Återbruk av gamla verktyg och motordelar som blir ljusstakar.