Leif Persson

Malmö

Samiskt inspirerad kniv- och tenntrådsslöjd.