Malin Hårshagen-Westlin

Fritsla

Handbyggd keramik av stengodslera, såsom fat, skålar, urnor samt skulptur.