Skånska Gårdar

Munka Ljungby

Föreningen Skånska Gårdar verkar för att bevara och främja skånsk byggnadstradition.
Vi informerar om, och arrangerar kurser och studiebesök med detta i fokus t.ex. korsvirke, båle, ler och långhalm, äldre målningstekniker och fönsterhantverk.